Sind Sie ein Nutzer aus Deutschland? Bitte lesen Sie die deutsche Version die Cookie-Erklärung für die glimble-App. An English version of the cookie statement for the glimble app is also available. De meeste applicaties (apps) gebruiken technieken die het gebruiksgemak verhogen en die het mogelijk maken om bepaalde informatie te verzamelen over de (device van de) gebruikers van de app. De bekendste voorbeelden van dit soort technieken zijn cookies, scripts en software met vergelijkbare functionaliteiten. De glimble app gebruikt geen cookies. De glimble app maakt bij het aanbieden van haar glimble diensten wel gebruik van software met vergelijkbare functionaliteiten en vergelijkbare technieken (zogenaamde cookie-like software). Het gebruik van cookie-like software is belangrijk bij het gebruik van de glimble app. Daarom willen we je zo goed mogelijk informeren over de cookie-like software die in de glimble app wordt gebruikt.

Wat is cookie-like software?

Cookie-like software is software die op jouw tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen en uitgelezen als je de glimble app gebruikt. Cookie-like software is software die de gebruikerservaring verbetert door bepaalde gegevens over jou en/of jouw device op te slaan. Hiermee wordt er bijvoorbeeld voor gezorgd dat onze app goed werkt en je informatie ontvangt die voor jou persoonlijk relevant is. De cookie-like software die wordt gebruikt door de glimble app is hieronder nader beschreven. In de paragraaf ‘Overzicht cookie-like software’ hebben wij uitgeschreven welke cookie-like software in de glimble app wordt gebruikt en voor welk doel wij die cookie-like software gebruiken. Tevens vind je hier informatie over welke persoonsgegevens er (mogelijk) door de cookie-like software worden verwerkt en over de opslagtermijn van de door ons verzamelde data. Aan het einde van dit cookiebeleid lees je hoe je jouw voorkeuren en voorkeuren met betrekking tot de cookie-like software kunt aanpassen en hoe je de cookie-like software kunt verwijderen.

Persoonsgegevens

In sommige gevallen verwerkt onze cookie-like software persoonsgegevens. In dat geval zijn wij verplicht om ook te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en is Arriva Personenvervoer Nederland B.V. (Arriva), Trambaan 3, 8441BH Heerenveen en ingeschreven in de Nederlandse Kamer van Koophandel (KvK) onder het KvK-nummer 30124575 de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens door de door haar geplaatste cookie-like software.  In de paragraaf ‘Overzicht cookie-like software’ hebben wij uitgeschreven welke soorten cookie-like software jouw persoonsgegevens verwerken en welke persoonsgegevens er dan worden verwerkt. Waar onze cookie-like software jouw persoonsgegevens verwerkt is dit cookiebeleid een aanvulling op ons privacy statement. Wanneer er bijvoorbeeld sprake is van verwerking van persoonsgegevens in het kader van de glimble app, dient dit cookiebeleid in samenhang met ons privacy statement te worden gelezen. Waar verwerking van jouw persoonsgegevens door onze cookie-like software gebeurt op basis van jouw toestemming, kan je de gegeven toestemming te allen tijde intrekken via het tabje “Privacyvoorkeuren” in de glimble app.

Aard van de cookie-achtige software

De meeste cookie-achtige software is van analytische of functionele aard. Deze software geeft ons inzicht in bezoekersstatistieken en andere informatie waarmee we een beter inzicht verkrijgen in de wijze waarop de glimble-app functioneert. Het gaat bij deze info om informatie voor analytische doeleinden die nauwelijks van invloed is op je privacy. Tevens maken wij gebruik van software waarmee gegarandeerd is dat de glimble-app goed functioneert. In dit verband verwerken wij uitsluitend gegevens (eventueel ook persoonsgegevens) die analytisch of functioneel van aard zijn en die absoluut noodzakelijk zijn om de door jou verlangde dienst te kunnen leveren en om ervoor te zorgen dat de glimble-app voor jou beschikbaar is en blijft, dan wel om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of de effectiviteit van de glimble-app. Behalve van cookie-achtige software die analytisch of functioneel van aard is, maakt de glimble-app ook voor tracking- en / of marketing-doeleinden van dergelijke software gebruik. Dankzij het gebruik van cookie-achtige software voor tracking- en / of marketing-doeleinden is het voor ons mogelijk, aanbiedingen en info aan je te tonen die voor jou gepersonaliseerd is. Zoals onderstaand beschreven gebruiken wij dit type cookie-achtige software om persoonlijke gegevens van je te verkrijgen, en wij vragen je dan ook om je toestemming voor het installeren van de cookie-achtige software. Zonder je toestemming wordt dergelijke cookie-achtige software niet geïnstalleerd.

Soort cookie-like software

De cookie-like software die wordt gebruikt door de glimble app betreft het volgende type: Tracking/marketing Tracking/marketing cookie-like software maakt het voor ons mogelijk om jou persoonlijke aanbiedingen en informatie tonen. Zoals hieronder aangegeven, verkrijgen wij met dit type cookie-like software persoonsgegevens van jou, derhalve wordt voor het plaatsen van deze cookie-like software om jouw toestemming gevraagd. Zonder jouw toestemming wordt deze cookie-like software niet geplaatst.

Overzicht cookie-like software

Tracking/marketing De glimble app plaatst – met jouw toestemming – de volgende cookie-like software met als doel tracking/marketing:

Naam

Wie plaatst de software

Soort

Doel

Bewaartermijn

Persoonsgegevens

AppsFlyer

AppsFlyer

1st party

Door het installeren van deze cookie-like software kunnen wij de effectiviteit van onze campagnes meten.

Deze data worden tot maximaal 2 jaar na aanmaken van de data bewaard.

Ja, de volgende persoonsgegevens worden gebruikt:

·    Bron van herkomst (incl. campagne(uiting);

·    Gebruiksgedrag;

·    Koopgedrag; en

·    Zoekgedrag.

Mixpanel

Mixpanel

1st party

Het gebruik van de functionaliteiten in de app meten om te zien welke functionaliteiten verbeterd dienen te worden.

De data die we vastleggen zijn niet te herleiden naar een persoon. 

Deze data worden tot maximaal 2 jaar na aanmaken van de data bewaard.

Ja, de volgende persoonsgegevens worden gebruikt:

·   Bron van herkomst (incl. campagne(uiting);

·   Gebruiksgedrag;

·   Koopgedrag; en

·   Zoekgedrag.

·  We leggen vast uit welke stad, regio en land een persoon komt.

Samenwerking met enkele andere partijen:

  • Braze: In of vanuit de glimble app kunnen meldingen verstuurd/getoond worden, zoals een in-app bericht om je te laten weten dat een nieuwe aanbieder van deelfietsen is toegevoegd. De glimble app maakt gebruik van Braze om het juiste bericht aan de juiste gebruiker of zijn/haar apparaat te tonen. Hiervoor gebruikt Braze informatie zoals een push token, device details en gebruiksdata. Lees meer over het privacybeleid van Braze.

  • Apple iTunes Connect en de Google Play Store: Om de glimble app te kunnen aanbieden, updaten en installeren maken wij gebruik van deze twee tools.

Aanpassen cookie-like software-voorkeuren

Je kan jouw gegeven toestemming intrekken door jouw privacy instellingen aan te passen in de glimble app. Je kan de gegeven toestemming ten alle tijden intrekken via het tabje “Privacyvoorkeuren” in de glimble app.  Je moet er rekening mee houden dat bepaalde delen van de glimble app mogelijk niet of niet optimaal meer zullen functioneren wanneer je bepaalde cookie-like software blokkeert.

Wat zijn jouw rechten?

Als betrokkenen heb je de volgende rechten:

  • Recht van inzage;

  • Recht op rectificatie;

  • Recht op gegevenswissing („recht op vergetelheid”);

  • Recht op beperking van de verwerking; en

  • Recht op overdraagbaarheid van gegevens.

Voor meer informatie over jouw rechten verwijzen wij je naar ons privacy statement.

Contact

Heb je vragen of opmerkingen over dit cookiebeleid of wil je jouw rechten uitoefenen, neem dan gerust contact met ons op via onderstaande contactgegevens: