Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de inhoud van deze website, is het mogelijk dat informatie op deze website onvolledig of onjuist is. 

Auteursrecht

Wij hebben op de inhoud van deze website (alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur) het auteursrecht. Van deze website mag een bezoeker daarom niets kopiëren of veranderen.

Aansprakelijkheid

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor (vermeende) directe, indirecte of andere schade, die voortvloeit uit het gebruik van deze website, het gebruik van informatie die via onze website is verkregen of de onmogelijkheid om onze website te kunnen raadplegen. 

Links

Bepaalde links op onze website brengen u naar websites van derden. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de beschikbaarheid van deze websites en voor de producten, services en informatie die daar worden aangeboden.