Hoe werkt het dashboard in Mijn glimble Zakelijk?

Met het dashboard van Mijn glimble Zakelijk heb je als werkgever inzicht in kosten, ritten en CO-2 uitstoot van alle medewerkers. Filter deze data op verschillende manieren om zo de gewenste inzichten te krijgen.